Klik hier voor de NL versie van deze website. Click here for the translated UK version of this website.

Bent u een werkgever:

 • Die goed werkgeverschap hoog in het vaandel heeft staan?
 • Die open en eerlijke communicatie nastreeft?
 • Die van een ieder in het bedrijf verlangt dat hij/zij zijn/haar verantwoordelijkheid draagt of leert dragen?
 • Die alle werknemers van het bedrijf preventief en curatief wil laten adviseren over gezondheid en duurzame inzetbaarheid?
 • Die heersende problemen op een afdeling onder ogen wil zien en op wil lossen?
 • Die op menselijke wijze grip wil krijgen op het ziekteverzuim binnen uw bedrijf?
 • Die oog wil blijven houden voor de mens achter de (zieke) werknemer, maar tegelijkertijd wil dat alle partijen zich aan de gesloten arbeidsovereenkomst en de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter houden?
 • Die zich ervan bewust is dat het gezond houden van een organisatie reeds begint bij het aannamebeleid?
 • Die begrijpt dat de grootheid van een organisatie niet bepaald wordt door de wijze waarop mensen binnen worden gehaald, maar door de wijze waarop er afscheid genomen wordt?
 • Die goed geadviseerd wil worden op gebied van Arbeid & Gezondheid, maar zich bekwaam genoeg wil voelen om dit advies te wegen en al dan niet op te volgen?
Dan bent u bij HuisMan & Vrouw aan het juiste adres!

Bent u een mens:

 • Die zichzelf beter wil leren kennen?
 • Die zich er bewust van is dat hij/zij uit meer moet bestaan dan het rationele denken alleen?
 • Die zich nog altijd laat beperken door of gedraagt naar regels uit het verleden?
 • Die met pijn in zijn/haar lijf rondloopt waar geen aanwijsbare verklaring voor is?
 • Die rondloopt met de gedachte: ‘Dat het zo niet langer kan, dat je het zo niet langer wilt’?
 • Die met groot verdriet leeft en dit verdriet uit alle macht uit de weg gaat?
 • Die met groot verdriet leeft en dit aan wil gaan, maar niet weet hoe?
 • Die het gevoel heeft dat anderen of de maatschappij zijn/haar leven bepaalt?
 • Die zich weerloos voelt ten opzichte van alles wat hem/haar lijkt te overkomen?
 • Die zichzelf en zijn/haar eigen reacties of handelen in bepaalde situaties niet begrijpt?
 • Die zich onbegrepen voelt?
 • Wiens hoofd erg moe is of pijn doet van al het denken waar geen oplossing uit voortkomt?
 • Die eigenlijk wel weet dat hij/zij vermijdingsgedrag vertoont en dit zat is?
 • Die veel heeft meegemaakt in zijn/haar leven en hierdoor pessimistisch is geworden?
 • Die moe is van de toneelstukjes die hij/zij pleegt te spelen?
 • Die weet dat hij of zij ‘er niet uithaalt wat erin zit’?
Dan bent u bij HuisMan & Vrouw aan het juiste adres!

Facebook Twitter

WebDesign by Ben & More