Klik hier voor de NL versie van deze website. Click here for the translated UK version of this website.

Zij

Psychosociale therapie, coaching en begeleiding
Ellen Peters (1967) begon haar loopbaan als arts in 1994. Zij heeft ruime ervaring in de Psychiatrie, als huisarts in Gibraltar & Zuid-Spanje en de laatste 10 jaar voorafgaand aan de opening van de eigen praktijk (oktober 2010), is zij als bedrijfsarts werkzaam geweest.
In onze praktijk werkt Ellen als arts-therapeut en trainer-coach met zowel individuele cliënten als groepen. Zij heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met psychische, psychosociale (psychische klachten waar geen psychische stoornis aan ten grondslag ligt) en psychosomatische klachten (lichamelijke klachten door geestelijke factoren veroorzaakt) en zich verdiept in het ontstaan en oplossen hiervan.
Haar fascinatie voor menselijk gedrag, menselijke relaties, de menselijke mogelijkheid om voor gedragsverandering te kiezen en hier verantwoordelijkheid voor te dragen, is de drijfveer geweest om als aanvulling op haar studie Geneeskunde opleidingen te volgen in Diagnostiek van Psychiatrische ziekten, Angst-en Paniekstoornissen, Verlies- en Trauma Integratie Therapie, Focussen, Rationele Effectiviteit Training, Lichaamsgerichte therapie, Mindfulness en Familieopstellingen. In de trainingen en sessies kan zij hierdoor gebruik maken van diverse technieken.
Door haar oprechte belangstelling en de openheid waarmee Ellen de cliënt, zonder enige veroordeling tegemoet treedt, ontstaat er een werkelijk contact tussen haar en de cliënt(en). Hoewel zij als arts geleerd heeft om ‘professionele afstand’ te bewaren, heeft zij als therapeut geleerd en ervaren dat ‘professionele nabijheid’ leidt tot de noodzakelijk veilige omgeving, die het voor de cliënt mogelijk maakt om aan zijn of haar wezenlijke vragen en gevoelens te werken. Eigen ervaringen met identiteitsvraagstukken en terugveren en -keren na ernstige ziekte, hebben voor haar onderstreept hoe effectief de VTI-therapie is en hebben positief bijgedragen aan verdieping en verfijning van haar therapeutische vaardigheden. 
De gegeven therapie is dus maatwerk: de therapeut helpt de cliënt om zijn eigen antwoorden te vinden. Door de cliënt in contact te brengen met al zijn of haar kwaliteiten, komt er een samenspel van deze kwaliteiten tot stand, waarmee de cliënt een verandering kan inzetten en doorzetten. De cliënt komt weer in zijn of haar kracht te staan. Daardoor wordt de cliënt in staat gesteld om met ingrijpende gebeurtenissen in het verleden, in het heden te kiezen voor kwaliteit van leven, in de betekenis die dit voor de cliënt heeft.
Voor wie is deze therapie geschikt?
De therapie is geen behandeling van eerste keuze voor mensen die aan een psychiatrische stoornis of ziekte lijden. Indien u dit niet zeker weet, dan is Ellen in staat om de mogelijke diagnoses te formuleren en met uw huisarts te overleggen over een geschiktere therapievorm.
De therapie is naar onze mening zeker de begeleidingsvorm van eerste keuze voor mensen die het gevoel hebben vastgelopen te zijn in hun bestaan. Dit kan een gevolg zijn van geleden verliezen, van een traumatische ervaring in het verleden die je leven nu nog ondermijnt, door een opeenstapeling van onderdrukte gevoelens, door het besef dat je anderen jouw leven laat bepalen, door het besef dat je eigenlijk alleen vanuit je verstand leeft, door het besef dat je eigenlijk niet weet wie je werkelijk bent. Dit kan resulteren in een gevoel dat je het contact met jezelf volledig kwijt bent. Het besef dat je het zó niet langer wilt, kan je doen besluiten om een intakegesprek bij ons in de praktijk af te spreken.
Rouwbegeleiding
Bij alle verliezen (verlies van gezondheid, verlies van een dierbare, verlies van een relatie, verlies van werk, verlies van een toekomstperspectief) die we kunnen lijden hoort een rouwproces. Rouwen is een héél persoonlijk proces. Geen mens rouwt hetzelfde. Geen enkel ander mens kan jou vertellen hoe jij moet rouwen. Er bestaat geen standaardrecept voor. Daarom weten we meestal niet hoe we moeten rouwen. We weten vaak ook niet wat we moeten zeggen tegen iemand die een groot verlies geleden heeft.
Een ander kan niet bepalen of jij goed of fout rouwt. Want ook dat bestaat niet. Bij ons in de praktijk kun je ontdekken wat het geleden verlies voor jou betekent. Wat dit betekent voor je leven, welke oudere onderdrukte gevoelens hier voor jou ook bij horen. Tevens kun je ontdekken wat je nodig hebt, vooral wat jij nodig hebt van jezelf, maar ook wat je nodig hebt van anderen. Dan kun je anderen aangeven wat zij voor jou kunnen betekenen. Dat je durft te realiseren en te voelen dat je onder het verlies lijdt, maar wel degene bent die jouw rouwproces leidt.
 

 


Facebook Twitter

WebDesign by Ben & More