Klik hier voor de NL versie van deze website. Click here for the translated UK version of this website.

Samen

Wij, Alex Huisman en Ellen Peters besloten in 2010 om, naast het managen van ons grote en dynamische gezin, samen praktijk HuisMan & Vrouw te starten. Eerdere vruchtbare samenwerking bij een arbodienst maakte dat wij deze stap vol vertrouwen hebben gezet.
Hoewel wij onafhankelijk van elkaar ons werk verrichten, versterken wij elkaar in onze functies. Ellen is ook 10 jaar bedrijfsarts geweest en Alex heeft een essentieel onderdeel van de VTI opleiding gevolgd. Wij kennen de inhoud van elkaars vak, we staan voor onze en elkaars vakbekwaamheid, waardoor overleg op de juiste golflengte regelmatig plaatsvindt.
Los van elkaar houden wij de vooruitgang op ons vakgebied bij door jaarlijks diverse bijscholingen en cursussen te volgen. Wij toetsen de kwaliteit van ons werk elk kwartaal middels intercollegiaal overleg binnen een groep bedrijfsartsen dan wel therapeuten.
Arbodienstverlening op uurtariefbasis 
Sinds juli 2017 is het voor elk bedrijf verplicht om een basiscontract met een arbodienstverlener te hebben, óók als u maar één werknemer in dienst heeft met een 0-uren contract. Voor kleinere bedrijven bieden wij samen verzuimbegeleiding aan, die voldoet aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter. U kunt bij ons dus genoemd basiscontract afsluiten. Als u te maken krijgt met langer durende ziekte/arbeidsongeschiktheid van een medewerker, neemt u contact met ons op. In week 2 van de arbeidsongeschiktheid plannen wij een afspraak in bij Ellen Peters, in de functie van praktijkondersteuner-bedrijfsarts en in week 6 bij Alex Huisman voor het opstellen van de Probleemanalyse. Zolang als de arbeidsongeschiktheid duurt zullen wij uw medewerker blijven volgen en begeleiden. Dit alles tegen de uurtarieven die op deze website (zie ‘De praktijk’) te vinden zijn. Heeft u van ons structurele arbodienstverlening nodig, dan is het afsluiten van een contract op maat een betere keuze. Voor beschikbaarheid kunt u, bij voorkeur per e-mail, contact met ons opnemen.
Consultancy
Onze gecombineerde inhoudelijke kennis kan worden gekoppeld aan managementervaring, met zowel commerciële als operationele verantwoordelijkheid. Daarom zijn wij vanuit onze praktijk goed in staat om klanten te helpen bij het analyseren van hun knelpunten in het verzuimmanagement. Op basis hiervan kunnen wij u adviseren over een effectieve inrichting van de verzuimbegeleiding en een mogelijk ontwikkeltraject naar meer eigen regie.
Training & Coaching
HuisMan & Vrouw kan in samenwerking met een netwerk van o.a. zeer goede coaches, therapeuten, HR-managers en headhunters voor bedrijven trainingen en coachingstrajecten organiseren op alle deelgebieden van Arbeidsgerelateerde problematiek en Verzuimbegeleiding. Hierbij is geen sprake van standaardtrainingen, maar zal de training volledig toegespitst worden op uw vragen, uw bedrijf, uw visie, uw werknemers. Indien u hier belangstelling voor heeft, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen, zodat wij op basis van uw wensen een offerte op maat kunnen maken.

Facebook Twitter

WebDesign by Ben & More