Klik hier voor de NL versie van deze website. Click here for the translated UK version of this website.

Hij

Alex Huisman (1964) studeerde af als arts in 1992 in Groningen. Hij begon zijn loopbaan als verzekeringsgeneeskundige bij het GAK (nu UWV). Van de uitgebreide ervaring die hij daar opdeed in claimbeoordeling en de denkwijze van verzekeringsartsen, heeft hij bij zijn huidige werk nog veel voordeel.
In 1994 maakte hij de overstap naar de bedrijfsgezondheidszorg en in 2000 behaalde hij zijn registratie als bedrijfsarts. In datzelfde jaar startte hij in een combinatiefunctie van regiomanager & bedrijfsarts. Hoewel het managen hem op het lijf geschreven is, wilde hij zijn registratie en ervaring als bedrijfsarts niet opgeven. In de managementfunctie heeft hij diverse promoties gemaakt. Als senior-regiomanager bij een (inmiddels landelijke) arbodienst, deed Alex ervaring op in het aansturen en coachen van groepen medewerkers van diverse disciplines, het uitvoeren van projecten, het uitvoeren van interim-managementopdrachten, het werven en contracteren van nieuwe klanten, het inrichten van operationele dienstverlening op maat, het behalen van kwaliteitscertificaten, het monitoren van klanttevredenheid, het onderhouden van langdurige klantrelaties en het selecteren van de juiste mensen voor specifieke klanten.
Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest in deze combinatiefunctie, is Alex in 2010 praktijk HuisMan & Vrouw gestart, waar hij werkzaam is als zelfstandig bedrijfsarts en interim-manager.
Bedrijfsarts
Het doel van Alex in zijn rol als bedrijfsarts kan als volgt worden samengevat: Klanten helpen om te komen tot goed werkgeverschap in het algemeen en een adequaat verzuim- en gezondheidsmanagement in het bijzonder.
Beslissers adviseren over strategie, aanpak en processen, leidinggevenden versterken in hun rol en positie, HRM-afdelingen voorzien van kennis en medewerkers helpen verantwoordelijkheid te nemen, zijn daarbij belangrijke pijlers.
Uitgangspunten bij de inzet van Alex zijn:

 • Maatwerkregeling
 • Partnership
 • Resultaatgericht (duidelijke doelstellingen)
 • Kennis organisatiekunde
 • Op maat gesneden inzet
 • Duidelijke werkafspraken
 • Zelfredzaamheid van de klant vergroten
 • Communicatie op alle niveaus van de organisatie
 • Ontwikkelingsgericht (van verzuimmanagement naar duurzame inzetbaarheid of nog beter duurzaam presteren)
 • Coachen leidinggevende
 • Oplossingsgericht
 • Advisering over procesverbeteringen
 • Inzet op duurzame oplossingen
 • Beschikbaarheid van alle benodigde deskundigheid in het netwerk
Interim-management
Door zijn vermogen om snel te analyseren, goed samen te werken, duidelijke communicatie en doelgerichtheid kan Alex voor iedere mensgerichte organisatie een toegevoegde waarde zijn als interim-manager. Hij kan hierbij door zijn academische denk- en werkniveau op meerdere managementposities in de organisatie worden ingezet. Hij kan zowel in operationeel als strategisch management een rol van betekenis vervullen.

Facebook Twitter

WebDesign by Ben & More